Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Bilgiyi ve üretimi paylaşarak değerli kılmak, geçmiş deneyimleri yeni teknolojiler ile geleceğe modelleyerek taşımaktır.

Misyonumuz

Ürün, üretim ve hizmet sektörlerinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüterek ülkemizi uluslararası tasarım ve üretim pazarlarında daha iyi bir konuma getirmek, ülkemizde yerli üretim kapasitesini ve kabiliyetini arttırıcı faaliyetler yürüterek, yeni teknolojiler pazarında yerli ana sanayileri destekleyerek, gelecek nesillere sürdürülebilir ve verimli bir iş hafızası bırakmaktır.