Kalite ve İSG Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite politikamız, sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.

FZK Mühendislik ve Sinai Yatırımlar A.Ş.,

 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı,
 • Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi,
 • Çalışan memnuniyetini ilke edinmeyi,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Bu politika, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına bağlı olarak, şirketin bütün çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı temin etmek için oluşturulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile FZK MÜHENDİSLİK VE SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.;

 • Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, meydana gelebilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olduğunu,
 • İş sağlığı ve güvenliğini şirket politikasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiğini,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluğun üst yönetimin liderliğinde tüm çalışanların temel görevleri arasında olduğunu,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek muhtemel risk noktalarının tespit edilerek önleyici yaklaşımları benimsemeyi, düzeltici ve önleyici faaliyetleri tüm mevzuat ve standartlara uygun olarak hayata geçirmeyi,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğin arttırılmasını sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarla beraber stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici firma personelinin uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
 • Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi,
 • Çalışanların da katılımı sağlanarak proaktif yaklaşımla riskleri öngörmek, iş sağlığı ve güvenliği performansını izlemek, ölçmek ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamayı,
 • Ülkemizde yürürlükteki Mevzuat içinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, KHK ve Genelge olarak tüm gerekleri yerine getirmeyi, 
 • Kalite Yönetim Sistemleri ile birlikte yönetmeyi taahhüt eder.